Biblioteki powiatowe

Biblioteka Publiczna w PostominiePostomino 30,
76-113 Postomino
tel.: 059-846-44-44
e-mail: biblioteka@postomino.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
ul. Wieniawskiego 19C
76-150 Darłowo
tel.: 94-314-26-97
e-mail:
biblioteka@darlowo.pl
Biblioteka Publiczna w MalechowieMalechowo 55
76 – 142 Malechowo
tel. 94 318 43 58
e-mail: bibliotekamalechowo@wp.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w ŻukowieŻukowo 65
76-100 Sławno
tel.: 728-188-122
e-mail:
biuro@biblioteka.gminaslawno.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w DomasławicachDomasławice 31
76-150 Darłowo
tel.: 94 314 00 06
e-mail:
biblioteka@gbp-domaslawice.pl
Facebook