„Rzemiosło dostatek przyniosło” – ostatni dzień

Ostatni dzień bibliotecznych wakacji zakończyliśmy w atmosferze sportowej rywalizacji. Uczestnicy podzieleni na dwie drużyny zmierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach. Wszyscy świetnie sobie radzili i bardzo chętnie brali udział w każdej kolejnej rozgrywce. W przerwach między konkurencjami także nie było łatwo. Kiedy ciało odpoczywało pracował umysł – mali sportowcy rozwiązywali krzyżówki związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Obie drużyny wykazały się niezwykłą sprawnością fizyczną oraz zręcznością.

Niewielką różnicą punktową zwyciężyli Mieszczanie, którym serdecznie gratulujemy!

Więcej zdjęć na FB biblioteki: https://www.facebook.com/miejskabiblioteka.publiczna.1/photos/pcb.3166847790241815/3166844440242150/

Zdjęcie grupowe wszystkich zawodników.
Drużyna rozwiązująca krzyżówke.
Zdjęcie przedstawia uczestników podczas konkurencji sportowej.

Facebook