Zdjęcie Czytaka 4

Usłysz książkę dzięki urządzeniu Czytak 4 

Z myślą o czytelnikach niewidomych i słabowidzących, Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących ”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca, nasza biblioteka pozyskała odtwarzacz książek mówionych, dzięki któremu osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły cieszyć się czytaniem. Urządzenie Czytak 4, ułatwi osobom z niepełnosprawnościami, skorzystanie z dostępu do nowości wydawniczych, literatury polskiej i światowej, w systemie książki cyfrowej, nagranej i zinterpretowanej przez znakomitych lektorów i aktorów.

Udział biblioteki  ww. projekcie pozwala na promowanie czytelnictwa w nowoczesnym standardzie cyfrowym wśród osób z dysfunkcjami wzroku, a w szerszym zakresie na wyrównanie szans osób niewidomych w dostępie do kultury.

Urządzenie można wypożyczyć bezpłatnie w Wypożyczalni dla Dorosłych.

Zapraszamy do lektury niezwykłych książek. Książek, których okiem poznać nie można.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Od 2007 roku członkowie stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.

Plakat informujący o wprowadzeniu usługi wypożyczenia Czytak 4 do biblioteki.
Facebook