Betlejemskie Światło Pokoju w MBP

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest razem z przesłaniem „Czyńmy pokój”. Związek Harcerstwa Polskiego zachęca do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój – w końcu to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której odnajdujemy równowagę ze sobą i innymi ludźmi.

Dzięki harcerzom z 12 LWDH „Drzewianie” ten symboliczny płomień trafił dzisiaj do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Więcej zdjęć na FB biblioteki:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=750632580440560&set=pcb.750632923773859&locale=pl_PL

Na zdjęciu harcerze oraz dyrektor MBP w Sławnie.
Facebook