„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: Komputer przenośny, dwa komputery stacjonarne, tablicę interaktywną, sześć listew zasilających oraz projektor multimedialny.  Koszt ogółem zadania wynosił 25 620 zł, z tego 21 320 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Zdjęcie przedstawia sprzęt komputerowy.
Logotyp Instytutu Książki.
Facebook