Książka i jej budowa

We wtorkowe przedpołudnie uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie wraz z wychowawczynią wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na lekcję biblioteczną.

Głównymi celami lekcji było: poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcje, zainteresowanie ucznia książką, wzbogacanie słownictwa ucznia, kształcenie umiejętności pracy w grupie. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymała zestaw książek. Dzieci samodzielnie odszukiwały i porównywały wszystkie elementy książki: okładkę, wyklejkę, stronę tytułową, trzon (część główną) oraz spis treści.

Następnie każda grupa otrzymała karty pracy, na których były różne zadania dotyczące omawianej na lekcji tematyki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do pracy. Dobrym dowodem na to, że uczniowie zapamiętali tematykę lekcji i aktywnie pracowali są prawidłowo wykonane zadania na kartach.

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów oglądających największą książkę w bibliotece.
Uczniowie rozwiązujący zadanie związane z budową książki.
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów rozwiązujących zadania utrwalające wiedzę.

Facebook