Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu

W kilku ostatnich latach seniorzy najczęściej padali ofiarami kradzieży, włamań i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia.

Jak ustrzec się przed oszustwem? Co zrobić, by nie paść ofiarą przestępcy? Jak reagować i kogo powiadomić?

To wszystko stanie się przedmiotem szkolenia, które odbędzie się 29 kwietnia 2022 (piątek), o godzinie 12.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Przekaz tę informację swoim bliskim. Przyjdź wspólnie z dziadkami, czy rodzicami na warsztaty. Powiadom o wydarzeniu znajomych ! Tylko wspólne działania pozwolą nam ochronić się przed oszustwem.

Szkolenie odbędzie się w ramach ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna Polska”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Serdecznie zapraszamy

Plakat zapraszający na szkolenie zapobiegające przestępstwom przeciwko mieniu.
Facebook